Niedziela, 20 września 2020 , Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
 

 Trener.edu.pl
SzkoleniaPodlasie.pl
EdukacjaPodlasie.pl


Projekty regionalne

Rodzaje szkoleń, które będą dofinansowywane ze środków EFS w latach 2007 – 2013:

 

Projekty realizowane na terenie poszczególnych województw

  • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiebiorstw.

  • Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiebiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości.

  • Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

 
Created by I-creator.eu
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędy Pracy - Publiczne Służby Zatrudnienia